بایگانی برچسب: s

تهوع!

من حالم بهم میخوره. از آدمهایی که سعی میکنند ۲ جور باشند. مثلا دوست دارن در جمع رفقا گلواژه تلاوت کنند و اراجیف بگن و از موسوی حمایت کنند و سبز بپوشند ولی سر کار سعی میکنند با پرستیژ باشند و با وقار صحبت کنند و در نماز جماعت شرکت کنند و خود را تابع رئیس جمهور خیالی دزد نشان بدن. اصلا اینجور آدمها دارن خودشونو گول میزنند. آخه تا کی میخوای اینجوری فکر کنی؟

گیریم که رفقات گفتن عجب آدم باحالیه. و سر کار هم بهت ترفیع دادن. شب قبل از خواب وجدانت باهات صحبت نمیکنه؟  بهت نمیگه که مردک تو نمیخوای حتی برای یک روز هم که شده برای خودت زندگی کنی؟ همیشه باید فیلم بازی کنی؟

برای یک روز هم شده به قول سیاوش قمیشی جای خودت نفس بکش. اونجوری که هستی باش.

اینجور آدمها منحصر به دنیای امروزه نیستن . همیشه بودن تو اجتماعات بشری. معمولا هم به مقامات بالای سیاسی رسیدن. اصلا سیاست یعنی همین. یعنی پدر سوختگی. حتی زمان حافظ هم بودن و چون به خلوت میرفتن اون کار دیگر میکردن.

این داستان ادامه دارد.