برنامه نویسی کودکان Courses

نمایش 1 محصول

دوره آموزشی

آموزش اسکرچ برای کودکان و نوجوانان

  • 5 ساعت
  • متوسط
هنوز رتبه بندی نشده است
390,000 تومان

آموزش اسکرچ برای کودکان و نوجوانان

  • 5 ساعت
  • متوسط
  • هنوز رتبه بندی نشده است
سارا
سارا