فن‌بیان

تقویت تنفس و دیافراگم

تنفس با تمام ابعاد زندگی شما در ارتباط است. اگر می‌خواهید گوینده، دوبلور، بازیگر، خواننده یا سخنران شوید و یا اگر می‌خواهید ارتباطات بین فردی موثرتری داشته باشید، باید برای تقویت تنفس و دیافراگم‌تان وقت بگذارید.

مرتضی حاجی زاده هریس