لیست دوره ها

نمایش همه 2 دوره‌

دوره‌

آموزش اسکرچ برای کودکان و نوجوانان

  • 5 ساعت
  • متوسط
هنوز رتبه بندی نشده است

تقویت تنفس و دیافراگم

  • 3 ساعت 2 دقیقه
  • متوسط
هنوز رتبه بندی نشده است

آموزش اسکرچ برای کودکان و نوجوانان

  • 5 ساعت
  • متوسط
  • هنوز رتبه بندی نشده است
سارا پرتوی
سارا پرتوی

تقویت تنفس و دیافراگم

  • 3 ساعت 2 دقیقه
  • متوسط
  • هنوز رتبه بندی نشده است
مرتضی حاجی زاده هریس
مرتضی حاجی زاده هریس